Over Ons

Bij ons zijn leerlingen van 6 tot 21 jaar van harte welkom voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Begin 2021 namen we onze intrek in een gloednieuw schoolgebouw aan de Westendelaan in Middelkerke, vlak naast het vroegere schoolgebouw. In onze moderne nieuwbouw staan rust, ruimte en licht meer dan ooit centraal om de concentratie en het welbevinden van onze leerlingen te stimuleren. We vinden het heel belangrijk dat ze zich goed voelen bij ons en dat ze elke dag met plezier naar school komen.

Al onze leslokalen zijn uitgerust met moderne tools zoals smartboards, laptops, tablets, beamers, ... We besteden veel aandacht aan prikkelarme ruimtes voor leerlingen die hier nood aan hebben. Tussen de verschillende leslokalen zijn er veel open ruimtes om met elkaar samen te werken in een zorgzame, familiaire sfeer.

De Rietzang en Ter Strepe zitten niet alleen in hetzelfde gebouw, we delen ook een gezamenlijke visie. We bieden aan onze leerlingen een warme, gestructureerde leer- en leefomgeving met veel aandacht voor hun individuele noden. We leren hen om te geloven in zichzelf en om door te zetten, zodat ze al hun talenten en capaciteiten kunnen ontplooien op hun eigen tempo. We willen dat ze vol zelfvertrouwen in het leven staan. We stomen hen klaar voor een mooie toekomst en werk op de normale arbeidsmarkt.


Onze scholen zijn katholieke dialoogscholen. Onderwijs en opvoeding zijn immers niet neutraal, maar vertrekken vanuit overtuigingen en ideeën over wat goed leven en samenleven kan zijn. Vanuit onze christelijke inspiratie willen we elke leerling uitdagen met een kwaliteitsvol vormingsaanbod in onze scholen.

De Rietzang en Ter Strepe tellen samen ongeveer 200 leerlingen. We dragen de kleinschaligheid van onze school zeer hoog in het vaandel. We willen een vertrouwde en veilige omgeving zijn waar onze leerlingen zich veilig en geborgen voelen en volledig zichzelf kunnen zijn.

We streven naar continuïteit en een vlotte doorstroming van het lager naar het middelbaar. Hiervoor werken we zeer nauw samen en we stemmen onze werkwijze en aanpak op elkaar af. Onze leerlingen begeleiden doorheen hun volledige schoolcarrière en hen zien openbloeien tot unieke personen: dat is onze missie. We laten niemand los en blijven zorgen voor elkaar. Vandaag en in de toekomst!

In onze aanpak zetten we sterk in op buitenactiviteiten (bv. in de tuin of de buitenklas, aan zee en op het strand) en we besteden veel aandacht aan sport en beweging. Het is gezond en het zorgt ervoor dat onze leerlingen zich goed in hun vel voelen.
Dit maakt hen weerbaar en gelukkig!

We zijn trots op ons professioneel en gepassioneerd multidisciplinair team van leerkrachten, leerlingenbegeleiders, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, orthopedagogen, psychologen en sociaal verpleegkundigen. Elke dag opnieuw geven zij het beste van zichzelf. Onze medewerkers overleggen voortdurend met elkaar en alle leerlingen worden intensief opgevolgd.

In samenspraak met de klassenraad en de ouders stellen we een individueel handelingsplan op dat volledig aansluit bij zijn of haar noden. Onze therapeuten werken zowel individueel als in kleine groepjes of in klasverband. Ook het buspersoneel is een onmisbare schakel in ons team. De meeste leerlingen komen met de bus naar school dus de busbegeleiders zijn een vertrouwd gezicht voor hen. Onze school werkt ook nauw samen met externe onderwijs- en zorgactoren zoals het CLB, Arktos, Groep INTRO, MFC Rozenkrans, thuisbegeleidingsdiensten, revalidatiecentra en kinderpsychiaters.

Al onze medewerkers hebben een hart voor de leerlingen en doen hun uiterste best om een goede band met elk van hen op te bouwen. We betrekken ook de ouders zeer nauw in onze schoolwerking. Zij zijn onze belangrijkste partners. Want enkel door met iedereen goed samen te werken kunnen we kwaliteitsvol onderwijs bieden en onze leerlingen klaarmaken voor een mooie toekomst.

Wij zijn klaar voor jouw toekomst!